SPOLUPRÁCA PRE ARCHITEKTOV

Vzhľadom na naše široké technologické možnosti, ponúkame možnosť spolupráce architektom a interiérovým dizajnérom s realizovaním projektov.
Spoluprácou s nami získate náskok pred konkurenciou za pomoci ponúkaných benefitov:

  • vypracovanie cenovej ponuky z 3d modelu alebo dwg súboru
  • odborné poradenstvo už vo fáze návrhu s ohľadom na predpokladaný rozpočet
  • spracovanie detailnej dokumentácie nábytku zrozumiteľnej pre zákazníka
  • návrh riešenia resp. optimalizácia konštrukčných detailov
  • spracovanie cenovej ponuky s možnosťou ladenia podľa požiadaviek
  • možnosť odprezentovania riešení na realizovaných výrobkoch
  • práca so vzorkami reálnych materiálov
  • zastrešenie realizácie nábytku